Thuiszorg Eanske

Cliëntenraad

Zorg naar wens en verwachting van cliënten

Thuiszorg Eanske vindt de mening van cliënten een groot goed. De ervaringen van cliënten is voor de organisatie een belangrijke informatie bron om de zorg continue te verbeteren en aan te passen aan de wensen en behoeften maar ook verwachtingen van de cliënten.

Cliëntenraad voor advies zorgbeleid

Ontwikkelingen op zorggebied worden binnen de organisatie vastgelegd in beleid. Alle zorg gerelateerde besluiten worden door de organisatie voorgelegd aan de cliëntenraad voor advies.

Leden en zittingstermijn cliëntenraad

De cliëntenraad is een vertegenwoordiging van alle cliënten die zorg ontvangen van Thuiszorg Eanske. De raad bestaat uit twee leden en worden elke twee jaar gekozen door de cliënten of hun vertegenwoordiger.

Reglement cliëntenraad

De cliëntenraad en de directie hebben in gezamenlijkheid een reglement opgesteld om de cliëntenraad in alle ruimte binnen de organisatie te kunnen laten functioneren.

Cliëntenraad bereiken via mail                                                                               

U kunt de cliëntenraad bereiken door te mailen naar clientenraad@thuiszorg-eanske.nl