Thuiszorg Eanske

Klachtenportaal zorg

 

Het uitgangspunt van onze zorgverlening is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor elkaars deskundigheid. Deze visie op zorg willen wij tot uiting laten komen door op een gemoedelijke wijze zorg aan u te verlenen. Korte communicatielijnen zijn daarin een essentieel onderdeel.

 

Ondanks deze visie en werkwijze kan het voorkomen dat u een klacht heeft over; de zorgverlener, de organisatie of over iets anders waar u bij Thuiszorg Eanske mee te maken kunt krijgen.

Een klacht nemen wij serieus en proberen wij altijd met u op te lossen. Wij zien graag dat u zich veilig voelt om gevoelens van ongenoegen te uiten bij de medewerkers of directie.

 

Mocht u het gevoel hebben er op een of andere manier niet met ons uit te kunnen komen dan kunt u zich wenden tot het Klachtenprotaal Zorg. Thuiszorg Eanske is aangesloten als organisatie bij het Klachtenportaal Zorg.

 

U kunt het Klachtenprotaal Zorg bereiken via de website www.klachtenportaalzorg.nl of via de email info@klachtenportaalzorg.nl

 

Op de website van Klachtenportaal Zorg kunt u de procedure voor het indienen van een klacht doorlezen.