Thuiszorg Eanske

Dementie

Dementie een langzaam proces

Dementie is een proces wat zich langzaam manifesteert. Doordat dit proces langzaam gaat worden veel zorgtaken gedragen door partner of kinderen en wordt er nog geen link gelegd met dementie.

Vermoedens van dementie

Langzaam ontwikkelt zich bij uw dierbare, partner of kinderen een gevoel dat er iets niet klopt. Uw dierbare vergeet veel zaken, weet zich niet goed meer te verzorgen en herhaald veelal dezelfde dingen. Ook kunnen er conflicten ontstaan omdat uw dierbare hulp afweert te kennen geeft dat er niets aan de hand is.

Gedragsveranderingen

Wantrouwen is een veel voorkomende gedraging bij mensen met dementie. Maar ook het niet meer nemen van initiatief of het zoeken naar spullen. Vaak kan dit nog goed worden gecompenseerd door de partner of een van de kinderen. Echter het proces van dementie blijft doorgaan.

Belasting van mantelzorgers

Het zorgen en begeleiden wordt vaak een zware taak voor partner of kinderen. Het niet goed weten om te gaan met hun dierbare omdat hij of zij zo anders reageert dan je gewend bent kan leiden tot overbelasting.

Emotionele drempel om hulp te vragen

Doordat het proces soms al jaren gaande is wordt hulp vragen moeilijk. Ook angst hoe uw dierbare kan reageren, speelt hierbij een belangrijke rol. Vaak hebben partner of kinderen het gevoel gefaald te hebben of is het emotioneel erg moeilijk om zorg over te dragen. De drempel voor het benaderen van thuiszorg is vaak erg hoog voor partner of kinderen.

Signalen en emoties van mantelzorgers

Al deze signalen en emoties zijn geen onbekend fenomeen voor de medewerkers van Thuiszorg Eanske. Hulp of zorg vragen bij de cliënt kan een uitkomst bieden om als mantelzorger weer tot jezelf te komen en biedt de mogelijkheid dat de cliënt thuis kan blijven wonen.

Deskundigheid

Ons uitgangspunt bij het verlenen van thuiszorg gaat op basis van gelijkwaardigheid tussen cliënt, mantelzorgers en zorgverleners. Hierbij gaan wij uit van uw deskundigheid en mag u op die van ons vertrouwen.