Thuiszorg Eanske

Mantelzorgbeleid van Thuiszorg Eanske

Plotseling een taak erbij voor mantelzorger

Mensen met dementie verliezen langzaam de regie over zichzelf. Besluiten nemen over zaken in het leven komen veelal bij een familielid ( mantelzorger) te liggen. Deze taak komt vaak plotseling en onbedoeld terecht bij een mantelzorger.

Beslissingen nemen voor een ander

Plots wordt de mantelzorger geconfronteerd met het nemen van besluiten over een ander; partner, vader of moeder. De besluiten die de mantelzorger moet nemen hebben direct gevolgen op het leven van zijn of haar dierbare. Tevens werpt dit veelal de vraag op of het besluit wat de mantelzorger neemt wel de juiste is.

Belastende taak voor mantelzorger

In deze belastende taak biedt Thuiszorg Eanske ondersteuning in de vorm van mantelzorgbeleid. Dit beleid houdt in dat de EVV een adviserende rol heeft naar de mantelzorger toe. Ook de wijkverpleegkundigen kunnen worden geconsulteerd voor advies.

Mantelzorgbijeenkomsten

Naast direct contact met medewerkers organiseert Thuiszorg Eanske mantelzorgbijeenkomsten. Deze mantelzorgbijeenkomsten vinden een keer per kwartaal plaats. Naast een formeel gedeelte is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers tijdens het informele gedeelte.

Inloopmiddagen bij Thuiszorg Eanske

Mantelzorgbijeenkomsten zijn toegankelijk voor partners en kinderen van cliënten welke zorg van Thuiszorg Eanske ontvangen. Naast mantelzorgbijeenkomsten organiseert Thuiszorg Eanske inloopmiddagen voor partners en kinderen die het vermoeden hebben dat hun dierbare signalen van dementie vertoond of informatie willen over eventueel opstarten van thuiszorg.