Thuiszorg Eanske

Professionals en dementie

Dementie eist andere vaardigheden van professional

Het bieden van thuiszorg aan mensen met dementie vraagt om hele andere vaardigheden van medewerkers. Naast warme, hartelijke en lieve personen te zijn moeten medewerkers gebruik maken van tact, geduld en inlevingsvermogen.

Veelvuldig overleg tussen mantelzorger en medewerker

Bij het starten van de zorg zullen medewerkers, in de vorm van de 1e aanspreekpersoon, veelvuldig in overleg gaan met partner of familie. Voor medewerkers is het van belang om de cliënt goed te leren kennen zodat de cliënt de medewerkers gaat herkennen. Het doel is dat de cliënt en de vijf zorgmedewerkers een vertrouwensrelatie kunnen aangaan waardoor de gestelde zorgdoelen kunnen worden bereikt.

Werken met een stappenplan

Dit doen wij door te werken met een stappenplan. Dit stappenplan wordt met de vertegenwoordiger van de cliënt samen opgesteld. De vertegenwoordiger van de cliënt geeft hierbij aan wat hij of zij van ons verwacht. Dit wordt vastgelegd in het verpleegplan waarbij een tijdspad wordt aangegeven.

Advies van medewerkers aan mantelzorgers

Met vastgestelde frequentie overlegt de EVV met de vertegenwoordiger van de cliënt de vorderingen. De EVV geeft ook haar bevindingen aan en kan, indien u dit wenst, advies geven met betrekking tot zorg en omgang met betrekking tot de dementie van uw dierbare.

Continue afstemmen tussen mantelzorger en professional

Gedurende de hele zorgperiode zal de EVV overleg voeren met de vertegenwoordiger van de cliënt. Er vind een continue proces van afstemming plaats over de te voeren zorgverlening, wensen en behoeften die er zijn vanuit de cliënt en familie.